24. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Pastane Ekip. ve
Teknolojileri Fuarı 8-12 Eylül 2021

24. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Pastane Ekip. ve  Teknolojileri Fuarı